Kabaddi spelen

Kabaddi is een populaire, makkelijk te leren teamsport die voortgekomen is uit de millennia-oude geschiedenis van het oude India en Zuid-Azië. De basisregels van kabaddi zijn simpel: twee teams van zeven spelers strijden tegen elkaar in een grote, vierkanten arena in een spel van twee helften van 20 minuten. De spelers van elk team rennen beurtelings over de middenlijn naar de helft van het veld van de tegenstander, tikken spelers van het andere team en rennen terug. Hoe meer tegenstanders ze tikken, hoe meer punten ze scoren, maar als de tegenstander ze kan weerhouden om terug te keren naar hun eigen kant van het veld, scoren ze geen punten!

Het speelveld

Het spel wordt gespeeld op een veld van 13 meter lang en 10 meter breed. Dit zijn de officiële afmetingen voor professioneel mannenkabaddi. Als je een informele wedstrijd met vrienden speelt, hoeft het veld niet exact deze afmetingen te hebben. Het moet echter wel vlak, open, en min of meer rechthoekig zijn. Vrouwen spelen op een iets kleiner veld van 12 bij 8 meter.

Gebruik lijnen en markeringen om het veld in tweeën te delen. 
De volgende markeringen worden bij professioneel kabaddi aangehouden, maar deze hoeven niet exact te zijn als je informeel met vrienden speelt.

  • Grenslijnen: de lijnen aan de zijkant van het 13 bij 10 meter veld.
  • Speelveldlijnen: deze lijnen geven een rechthoekig gebied van 13 bij 8 meter in het veld aan. Aan weerszijden zit er 1 meter tussen de speelveldlijn en 10-meter grenslijnen.
  • Middenlijn: deze lijn deelt het veld in twee helften van 6.5 bij 8 meter. Elk team heeft zijn territorium op het speelveld aan één kant van de middenlijn.
  • Balklijnen: deze lijnen lopen parallel aan de middenlijn en liggen er aan weerszijde 3,75 meter vanaf.
  • Bonuslijnen: deze lijnen lopen parallel aan de middenlijn en de balklijnen op een afstand van 4,75 vanaf de middenlijn.

Hoe te spelen?

Elk team stuurt beurtelings een ‘kaper’ over de middenlijn.

In kabaddi sturen teams beurtelings spelers (die ‘kapers’, ‘tikkers’ of ‘raiders’ worden genoemd) over de middenlijn naar de helft van de tegenstander. De kaper probeert de spelers van het andere team te tikken en terug te rennen naar zijn eigen helft. Elke speller die hij aanraakt telt als één punt voor zijn team als hij veilig terug weet te keren op zijn eigen helft.

De veroveraar moet echter herhaaldelijk ‘kabaddi’ roepen voor hij de middenlijn over gaat en mag niet stoppen met roepen tot hij terug is aan zijn kant van het veld. Als hij stopt met roepen of ademhaalt op de helft van de tegenstander, hoe kortstondig ook, dan moet hij terugkeren naar zijn kant van het veld en scoort hij geen punten. De tegenstander krijgt één punt voor hun succesvolle verdediging.

Er is altijd een vaste volgorde voor het kapen. Als een speler zich niet aan die volgorde houdt, gaat er één punt naar de tegenstander.

Als je team niet als gaat aanvallen, moet je verdedigen!

Als je team gekaapt wordt, zijn de spelers van jouw team de ‘anti-kapers’ oftewel verdedigers. Je doel is om te voorkomen dat de kaper je tikt en terugkeert over de middenlijn. Dit kun je doen door van hem weg te rennen tot hij buiten adem raakt of door hem fysiek te beperken door hem te tackelen of vast te grijpen.

Onthoud dat een kaper niet aan zijn kleren, haar of enig ander deel van zijn lichaam dan zijn ledematen en torso vastgehouden mag worden

Stuur spelers van het veld als ze getikt of gevangen zijn of een regel overtreden. 
In kabaddi kunnen spelers om verschillende redenen tijdelijk van het veld gestuurd worden. Als dit gebeurt, mogen ze niet vervangen worden door reservespelers. Plaatsvervangers worden alleen ingezet voor spelers die niet buitenspel staan. Hieronder een lijst van omstandigheden waarin een speler van het veld kan worden gestuurd.

  • Als de kaper een verdedigende speler tikt en zijn eigen kant weer weet te bereiken, zijn de getikte spelers uit.
  • Als een kaper vastgehouden wordt en niet over de middenlijn terug kan keren voor hij buiten adem is, is hij ook uit.
  • Als een speler buiten de grenslijnen komt, is hij uit (tenzij hij opzettelijk geduwd of getrokken werd. In dat geval is de speler die de overtreding beging uit).
  • Als de kapingen van een team drie keer op rij niets opleveren, is de derde kaper uit. Er wordt van een onproductieve kaping gesproken als een kaper geen punten kan scoren (of punten verliest) tijdens het kapen. Als een kaper op tijd terug kan keren naar zijn kant van het veld, geldt de aanval als geslaagd, ook als hij niemand heeft getikt.
  • Als een verdediger zich op de helft van de kapers begeeft voordat zijn team aan de beurt is om te kapen, is hij uit.

Laat spelers weer terug in het spel door een tegenstander buiten spel te krijgen. 
Als jouw team iemand van het andere team uit kan krijgen, heb je de kans om iemand uit je eigen team terug te krijgen die eerder buiten spel geraakt is. Dit geldt zowel voor de aanvallende als de verdedigende partij.Spelers komen in dezelfde volgorde weer terug het spel in als de volgorde waarop ze buiten spel zijn gezet. Als iemand van die volgorde afwijkt, gaat er één punt naar de tegenstander.

Puntentelling

Aanvallende partij
De aanvallende partij krijgt 1 punt als met zijn lichaam OVER de bonuslijn is. Dit betekent dat hij niet anders meer mag aanraken dan het bonusvak.

De aanvallende partij krijgt 1 punt voor iedere tegenstander die jij aanraakt en terugkomt op je eigen helft.

De aanvallende partij krijgt 2 punten als je het gehele team buiten spel kan zetten. We noemen dit een ‘all-out’.

Verdedigende partij
De verdedigende partij krijgt 1 punt als ze de kaper ervan kunnen weerhouden om terug te komen aan zijn eigen kant.

Als de verdedigende partij met drie of minder spelers is, krijgt 1 punt EXTRA als ze de kaper ervan kunnen weerhouden om terug te komen aan zijn eigen kant.